Wat is IKC 't Eimink

Ons IKC is een integraal kindcentrum waar iedereen samenwerkt vanuit één visie, één team en één plan. Peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar worden in een doorgaande lijn gevolgd.
Daarnaast bieden we zorg die afhankelijk is van de behoeftes van uw kind door samen te werken met externe specialisten zoals logopedisten, fysiotherapeuten, schoolzorgondersteuner en buiten-/voorschoolse opvang. Kinderen kunnen zich zo binnen en buiten schooltijd optimaal en in de volle breedte ontwikkelen.

 

We zijn trots op ons pedagogisch klimaat dat zich kenmerkt door rust, structuur en duidelijke waarden en normen. Samen met ouders leveren wij een bijdrage aan de brede ontwikkeling van het kind. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en dat ze de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

 

Ons IKC biedt niet alleen maatwerk op het gebied van leerstof, leertijd en leerstijl. U kunt ook kiezen voor kinderopvang en onderwijs, of één van beide voorzieningen. Zo ondersteunen we optimaal de behoeftes van uw kind en uw gezin. Het grote voordeel van één integraal kindcentrum is dat uw kind de hele dag wordt opgevangen door een vast team van medewerkers op één locatie. Het aanbod wordt afgestemd op de behoeftes van uw kind, waardoor hij/zij alle ruimte krijgt om talenten optimaal tot bloei te laten komen. 

 

Hartelijke groet namens het team van IKC 't Eimink,


Loes Peeze
Directeur