Lumis College

Leerlingen zijn allemaal verschillend en hebben verschillende behoeftes om tot een volledig zo mogelijke ontwikkeling te komen. Begaafdheid kan op verschillende manieren in zichtbaar gedrag tot uiting komen. Vanuit deze visie denken wij dat meerbegaafde leerlingen een specifieke aanpak behoeven. Dit begint natuurlijk bij het aanbod binnen het IKC/de school. Wanneer er onvoldoende tegemoet kan worden gekomen aan de onderwijsbehoeften van een meerbegaafde leerling, kan aanmelding bij het Lumis College een passende vervolgstap zijn.


Het Lumis College is een bovenschoolse voorziening van Stichting Symbio en Stichting Brigantijn voor meerbegaafde leerlingen uit groep 8, die dient als aanvulling op het passend onderwijsaanbod van onze IKC’s/scholen.
Het Lumis College heeft als missie om meerbegaafde leerlingen met hun specifieke onderwijsbehoeften voor te bereiden op een soepele overgang naar het VO in studievaardigheden en persoonlijke ontwikkeling.


In het Lumis College komen leerlingen van verschillende scholen samen om specifieke vaardigheden aan te leren en/of te vergroten ter voorbereiding op het VO.

  • Leren leren; werkhouding, planmatig werken, inzicht in eigen manier van leren.
  • Leren denken; analytisch denken, creatief denken en kritisch denken.
  • Leren (samen)leven; inzicht in jezelf en samenwerken

 

“De vrijdag is de leukste dag van de week, dan krijg ik moeilijke dingen en zie ik mijn vrienden weer”

 


Onderwijs

Het lesprogramma van het Lumis College is zo samengesteld dat het aansluit op de leereigenschappen en onderwijsbehoeften van (meer)begaafde leerlingen.
Leerlingen nemen één dag in de week deel aan deze voorziening. Het schooljaar is opgebouwd uit vier periodes van ongeveer 8 weken, waarbij de leerlingen elke periode op één van de vier betrokken VO scholen (Bataafs Lyceum, Montessori College Twente, Lyceum de Grundel, Twickel College Hengelo) het lesprogramma volgen.
Deze leerlingen krijgen in de ochtend les van een gespecialiseerde PO leerkracht begaafdheid op het gebied van executieve vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling, mindset en leren leren. In de middag krijgen de leerlingen les van een VO docent. De inhoud van het middagprogramma wordt projectmatig en thematisch vormgegeven, vanuit een onderliggend vakgebied als biologie, Frans, techniek, ontwerpen of programmeren. De PO leerkracht is tevens in de middag aanwezig en coacht de leerlingen.

 


“Ik heb heel veel nieuwe vrienden gemaakt. Ik heb veel geleerd van het huiswerk plannen want daar kan ik nog iets beter in worden”

 

 


Communicatie

De leerlingen komen op een vaste dag in de week naar het Lumis College. Een leerling wordt aangemeld voor één onafgebroken jaar en deelname is niet vrijblijvend.
Er is regelmatig contact tussen ouders de leerkracht van het Lumis college en de specialist begaafdheid en excellentie van het IKC/de school. Twee keer per jaar ontvangen de leerlingen een evaluatieverslag van het Lumis College waarin de voortgang van hun ontwikkeling wordt beschreven door zowel de leerling als leerkracht.


Gelijkgestemden

Op Lumis College komen onze leerlingen gelijkgestemden tegen. Zij werken en denken op een gelijkwaardig niveau en delen dat met elkaar, zodat zij ook leren van elkaar. Deze samenwerking is juist voor deze meerbegaafde leerlingen prettig en belangrijk. Zij herkennen zichzelf, delen ervaringen en worden uitgedaagd.

 

 


“Ik vind het ook erg fijn om samen te werken met mensen die meer hetzelfde denken als mij en ook begrijpen wat ik bedoel”

 


Plaatsingsprocedure

De leerlingen worden aangemeld bij het Lumis College wanneer het IKC/de school onvoldoende tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling. De aanmelding vindt plaats in overleg en afstemming met de specialist begaafdheid van het IKC/de school, leerkracht en ouders. De plaatsingscommissie besluit of een leerling daadwerkelijk kan worden geplaatst op het Lumis College.

 

Contactgegevens

Wilt u meer informatie over het Lumis College of heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met de algemeen coördinatoren:
Marlies van Beem (marlies.vanbeem@symbiohengelo.nl)
Annemieke Missler-Bremmer (annemieke.missler@symbiohengelo.nl)